گفتگوهای سیاوش اوستا با شخصیتهای ایران و جهان پیرامون تاریخ معاصر ایران

گفتگو با تیمسار فریدون جم داماد رضا شاه

http://www.youtube.com/watch?v=p03oyJTO_6o

با مهندس بازرگان

http://www.youtube.com/watch?v=af2ByZ91H2w

 

با دکتر ابراهیم یزدی

http://www.youtube.com/watch?v=-ASPVzOUIrg

 

تبرزدی و عزت ابراهیم نژاد با سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=QnKQLrjYsWI

 

با داریوش فروهر

http://www.youtube.com/watch?v=L4VVp5y_2eM

 

با محمد علی فردین

http://www.youtube.com/watch?v=jxqY_XLvFa4

 

http://www.youtube.com/watch?v=mmKNQOkOdXc

 

با فرهاد مهراد

http://www.youtube.com/watch?v=xeLa78jVh8I

 

با علی پهلوی نوه رضا شاه

http://www.youtube.com/watch?v=QuMBVg2MaJ8

 

با بهمن مقصودلو

http://www.youtube.com/watch?v=iN2UpOuZPaE

 

با دکتر رزم آرا آخرین وزیر بهداری شاه و برادر سپهبد رزم آرا نخست وزیر مقتول

http://www.youtube.com/watch?v=btSo0uwUoF8

 

با سناتور جفرودی

http://www.youtube.com/watch?v=uDpht8bHMKg

 

با علی فخرالدین

http://www.youtube.com/watch?v=1-hlSumKlAU

 

با آیت الله مهدی حایری

http://www.youtube.com/watch?v=3RG7jr0wv4M

 

با مسعود سپند

http://www.youtube.com/watch?v=NZoXnPeqxCQ

 

با ابراهیم نبوی

http://www.youtube.com/watch?v=vXBC2dBelHg

 

با نجاح محمد علی سردبیر پارسی العربیه

http://www.youtube.com/watch?v=fF2br5FliK8

 

با دختر پرنسس ثریا

http://www.youtube.com/watch?v=yGVQ-om7sVk

 

با مهدی ذکایی سردبیر جوانان لس آنجلس

http://www.youtube.com/watch?v=LRDpfmBEsOY

 

با سیروس شرفشاهی سردبیر صبح امروز لس آنجلس

http://www.youtube.com/watch?v=g4UMWDpIy9c

 

با دکتر مهدی خزعلی

http://www.youtube.com/watch?v=Lpj395t8ytw

 

با آیت الله بروجردی این ها نخستین مصاحبه های ایشان بود

http://www.youtube.com/watch?v=WXcGo_SZQj8

 

با سحرناز رضا زاده نماینده پارلمان جوانان انگلیس

http://www.youtube.com/watch?v=cgocVNMUlO8

 

با شهید اکبر محمدی

http://www.youtube.com/watch?v=wUFupyVoNn0

 

با خانم دکتر هما برازنده کار

http://www.youtube.com/watch?v=yiksniL7WxA

 

با بهروز وثوقی

http://www.youtube.com/watch?v=x0uPceEvAUg

 

با سیوان بارزانی سفیر عراق در اروپا

http://www.youtube.com/watch?v=6OBy9RuQoGg

 

دکتر احسان نراقی

http://www.youtube.com/watch?v=FYWYkHFT24k

 

حمید ذاکری مامور وزارت اطلاعات

http://www.youtube.com/watch?v=sQHQUeNSuic

 

با محسن مخملباف

http://www.youtube.com/watch?v=fxaigz5Vc5Y

 

با وکیل عباس پالیزدار پیمان عطار

http://www.youtube.com/watch?v=8UWv7mNQ4Io

 

با فریدون هویدا کسیکه پیش نویس حقوق بشر سازمان ملل را نوشت

http://www.youtube.com/watch?v=ckjXtzmpqVc

 

با دکتر میرشاهی کاشف مداوای سرطان چشم

http://www.youtube.com/watch?v=QSIHM1_vyUg&list=PLA575131C91D344AA

 

با مسعود امینی

http://www.youtube.com/watch?v=kEw4UPY1qjs

 

با داریوش که ار اینجا ترک اعتیادش و اقامت پاریس او آغاز شد

http://www.youtube.com/watch?v=kS82Jg6lZTw

 

با دادستان فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=yXe2bi6gA4c

 

با ابراهیم حامدی

http://www.youtube.com/watch?v=bk1d1TU07YI

 

جمشید تفرشی از خانه رجوی به دفتر سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=pZHuZ0tkfto

 

با استاد اکبر گلپا

http://www.youtube.com/watch?v=rYpexLRMOBg

 

با آری بن مناشه مشاور تمنیتی نخست وزیر اسراییل ایرانی تبار و واسطه فروش اسلحه به ایران در جنگ ایران و عراق

http://www.youtube.com/watch?v=25BYVwAVRTQ

 

با رحیم شریفی مشاور بختیار و سردبیر گاهنامه سهند

http://www.youtube.com/watch?v=esvW0DngKPk

 

با زوزه بووه نماینده پارلمان اروپا سیاوش اوستا به او پیشنهاد نامزد شدن کرد و سه سال بعد وارد میدان شد

http://www.youtube.com/watch?v=av4xdkdB3e0

 

پیر ماریون رییس سازمان ضد جاسوسی فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=1MjBMzTsnxI

 

با حسن ستار خواننده

http://www.youtube.com/watch?v=pBt-NuyveEY

 

با امیر شجره مدیر پارس تی وی

http://www.youtube.com/watch?v=mMbGfA4iNzE

 

با روبرت منار دبیرکل گزارشگران بدوم مرز

http://www.youtube.com/watch?v=q0Y8JlzJQlo

 

با سیروس افهمی پهلوان نایب

http://www.youtube.com/watch?v=KsTdSPn6qiI

 

با جمشید حسنی دانیل دانا و یا بزرگ امید از گرفتن دو کشتی خنجر و تبرزین تا بازگشت به ایران و گریز به استرالیا و اسراییل

http://www.youtube.com/watch?v=fFLByRGaIDs

 

ژان لویی دوبره رییس پارلمان و شورای نگهبان فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=XqGkhRRC8o0

 

هوشنگ توزیع

http://www.youtube.com/watch?v=cn6QkOEttQE

 

با شهره آغداشلو

http://www.youtube.com/watch?v=wLQcKGrLe9E

 

با پروفسور سیف الدین نبوی پزسک بروجردی و خمینی و طالقانی

http://www.youtube.com/watch?v=xesBLxdTRr8

 

با آندره گراچف مشاور اول گورباچف

http://www.youtube.com/watch?v=iV5HJwBq9aA

 

با ماشا منش

http://www.youtube.com/watch?v=VR0obe6PW3Y

 

با ژیرار ماسون میترا شناس و بانکدار فرانسوی

http://www.youtube.com/watch?v=ztT15hFjErk

 

با داریوش ارجمند

http://www.youtube.com/watch?v=feTlxuOJdN0

 

با دکتر سیف زاده وکیل دادگستری در ایران

http://www.youtube.com/watch?v=1F05wLax8BQ

 

با آلن سورال مخالف سیستم غرب

http://www.youtube.com/watch?v=8WAmIHwMMF0

 

با احمد بن نور وزیر حبیب بورقیبه و رییس سازمان تمنیت تونس این مصاحبه پیش از خود سوزی بوعزیز انجام شد که روشنفکران تونسی کبریت انقلا خواندند

http://www.youtube.com/watch?v=JVh4GIqDDfw

 

با قاضی فرانسوی اریک آلفن که زاک شیراک را به دادگاه کشاند

http://www.youtube.com/watch?v=_qsQMwRialY

 

با محمد ناصر الطرش رییس حزب مسلمانان فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=rrRAllxixm4

 

با پیر هانری رییس سازمان پناهندگان فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=UsnOQFLWkbI

 

با سناتور وزیر هانری کایاوه

http://www.youtube.com/watch?v=yQbqaPjHGyI

 

با ژاک ورجس جنجالیترین وکیل جهان

http://www.youtube.com/watch?v=bnMUisi59-o

 

با روژیس دوبره یار چه گورا و کاسترو

http://www.youtube.com/watch?v=2dg0f1xmpW4

 

با پادشاه موناکو

http://www.youtube.com/watch?v=sFyAyI95ANU

 

با ژنرال هانری پاریس مشاور وزرای فرانسه و ریی دموکراسی فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=XYZkTi4jhKE

 

با روبرت بایر مدیر سازمان سیا و پیام اوباما به سید علی خامنه ای

http://www.youtube.com/watch?v=DV6qXU-80No

 

با الی بارناوی سفیر اسراییل در فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=wW09YEpNqIg

 

با دانیل ژلن هنرپیشه شاعر و گل ساز فرانسوی

http://www.youtube.com/watch?v=sl_gSZkf17E

 

با پاتریک روژله مامور امنیتی فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=PScTrgirIRA

 

کریستیان اتیه وکیل فرانسوی

http://www.youtube.com/watch?v=V8KIzgCrK7g

 

با رمضان بشر دوست وزیر و نامزد ریاست جمهوری آریانا افغانستان

http://www.youtube.com/watch?v=LOhN6uJgM18

 

با مصطفی همدانی وکیل پالیزدار

http://www.youtube.com/watch?v=7I2u7WBGsiQ

 

با دکتر عباس پالیزدار

http://www.youtube.com/watch?v=3-7UGTyD0Gs


 

گفتگوهای دیگران با سیاوش اوستا

 

گفتگوی لیلا فروهر با سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=nsI2kOVJAiU

 

پرویز صیاد با اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=8SO9xg5NShk

 

پرویز قاضی سعید

http://www.youtube.com/watch?v=lVH1HK9nlwY

 

نجوا قاسم العربیه

http://www.youtube.com/watch?v=47ugfsr3HE8

 

العربیه خانم منتهی با سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=4BupI8kT89k

 

خانم هما احسان

http://www.youtube.com/watch?v=hMC9lj31qnI

 

لونا شاد

http://www.youtube.com/watch?v=EjiQ0pXoCso

 

هاله نظری شجره

http://www.youtube.com/watch?v=VnVQqctasao

 

رضا صفدری از تهران

http://www.youtube.com/watch?v=Qz7p2eYz5kM

 

رضا فاضلی

http://www.youtube.com/watch?v=Q51ueRAXwl4

 

مسعود اسداللهی

http://www.youtube.com/watch?v=k-WCDF66MDs

 

رضا صفدری و لاریجانی با سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=rmuNvT8HWk8

 

با خبرنگاران در آمریکا پیرامون استعمار نوین و تروریسم

http://www.youtube.com/watch?v=-EyggPtYoPc

 

خانم آذر شیوا با استاد اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=HTY6rGxOmYg

 

میبدی با اوستا درباره ساخت دکتر عباسی قلابی

http://www.youtube.com/watch?v=Y_RpGr8g-Bo

 

سیروس شرفشاهی و دعوت سفر به اسراییل از رهبران ایران که چند روز بعد اسراییل تایید کرد

http://www.youtube.com/watch?v=3lBnDZ97gWY

 

سیروس شرفشاهی و مناشه امیر مدیر رادیو اسراییل با سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=L3OQ5SyOnAg

 

گزارش یکساعته العربیه از سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=Xk3El0N-LSs

 

علی توحیدی طبری رایزن فرهنگی سفترت ایران در فرانسه که در پاریس پناهنده شد

http://www.youtube.com/watch?v=F8fRx7YhsAE

 

فرزین و حضور بالا و پر کار در بازیهای جهانی سال 1998 فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=kR1CKQGKOLc

 

باربد طاهری با سیاوش اوستا درباره تاریخ انقلاب

http://www.youtube.com/watch?v=UKwdpSuZ0d8&list=PL3E8E380C9B8F2D89

 

میبدی با اوستا درباره علی شریعتی

http://www.youtube.com/watch?v=ix_4LZR6Nkc

 

احمد آزاد با سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=CFQu8V_d3Ow

 

مسعود امینی با سیاوش اوستا و نامه رفسنجانی

http://www.youtube.com/watch?v=WjK8RXxgNKM

 

سهراب اخوان با اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=jSAW9kG60G4


 

چند سخنرانی در جایگاههای ویژه

 

در شهرداری ورسای در باره تمدت ایران و فرهنگ غرب و مسیحیت

http://www.youtube.com/watch?v=gn5w9MaeKJM

 

سخنرانی در سنای فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=bvDA0ZREgcE

فیلم دوم

http://www.youtube.com/watch?v=DV6qXU-80No

 

جنگ جهانی سوم با حضور رولان دوما وزیر خارجه فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=0LFI4hlRFk0

 

برافروختن آتش در گور سرباز گمنام پاریس توسط سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=uX4Bl2PcVs0

 

با ژاکلین نگرو وکیل حقوق بشر فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=XBbvuYSo-j0

 

سخنرانی مشاور رییس جمهور فرانسه و چند شخصیت دیگر بریاست سیاوش اوستا

http://www.youtube.com/watch?v=8BoaLA8dc0s


 

جوایز و نشانهایی که سیاوش اوستا گرفته است

 

جایزه بزرگ انساندوستی فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=ilD2USK2adY

برنامه پرویز صیاد درباره همین جایزه

http://www.youtube.com/watch?v=RcJHHlP35Zk

 

جایزه شایستگی و سپاس فرانسه

http://www.youtube.com/watch?v=Li2H7Az9-A0

 

هنر دانش و ادب فرانسه جایزه نخست

http://www.youtube.com/watch?v=H5mFnSAqR6M

 

هنر دانش و ادب فرانسه جایزه طلایی دوم

http://www.youtube.com/watch?v=8V4bGAhOD58